Liên Khúc Nhạc Bolero

Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa

Người tình không đến

KÍNH CHÀO

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tài nguyên dạy học

  TIN MỚI NHẤT

  Ảnh ngẫu nhiên

  HUONG_DAN_SHCM_TRUC_TUYEN_2.flv 5.jpg 4.jpg AI_CHO_TOI_TINH_YEU.flv DEM_QUA_NHO_BAN.flv Trich_doan_bo_phim_Nguyen_Van_TroiPhu_de_tqt.flv IMG_4730.jpg NU.jpg NAM.jpg VIDEO_TAP_HUAN_LAC_SON_022015.flv Phaohoanammoi2015gif.gif THE_CONG_CHUCVIEN_CHUC.jpg CHUC_MUNG_KUKEN_10_THANG_TUOI.flv 18102014_001.flv KY_NIEM_NGAY_PNVN_2.flv Chuyen_dong_trai_datmat_troi.swf NGUOI_TINH_KHONG_DEN_1.flv NHO_NHAU_HOAI_21.flv Picture17.jpg Picture60.jpg

  DỊCH VĂN BẢN


  Tra theo từ điển:  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của Trương Quốc Tấn - Quảng Hoà - Thị xã Ba Đồn - Quảng Bình

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  “Hãy cho nhau những gì ta đang có, lỡ sau này không có để cho nhau!"

  Chúc mừng năm mới 2020

  1-LUAT 15-2003-QH11- THI DUA KHEN THUONG

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Quốc Tấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:47' 23-04-2013
  Dung lượng: 205.0 KB
  Số lượt tải: 10
  Số lượt thích: 0 người
  QUỐC HỘI

  Luật số: 15/2003/QH11
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hà nội, ngày 26 tháng 11 năm 2003
  
  
  LUẬT
  THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
   
  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
  Luật này quy định về thi đua, khen thưởng.
   
  CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1
  Luật này quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thi đua, khen thưởng.
  Điều 2
  Luật này áp dụng đối với cá nhân, tập thể người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài và cá nhân, tập thể người nước ngoài.
  Điều 3
  Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
  1. Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  2. Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  3. Danh hiệu thi đua là hình thức ghi nhận, biểu dương, tôn vinh cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua.
  Điều 4
  Nhà nước thực hiện khen thưởng qua tổng kết thành tích các giai đoạn cách mạng; khen thưởng thường xuyên và đột xuất; khen thưởng theo niên hạn công tác và khen thưởng đối ngoại.
  Điều 5
  Mục tiêu của thi đua nhằm tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
  Điều 6
  1. Nguyên tắc thi đua gồm:
  A) Tự nguyện, tự giác, công khai;
  B) Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.
  2. Nguyên tắc khen thưởng gồm:
  A) Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời;
  B) Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng;
  C) Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng;
  D) Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.
  Điều 7
  Danh hiệu thi đua gồm:
  1. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân;
  2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể;
  3. Danh hiệu thi đua đối với hộ gia đình.
  Điều 8
  Các hình thức khen thưởng gồm:
  1. Huân chương;
  2. Huy chương;
  3. Danh hiệu Vinh dự Nhà nước;
  4. “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”;
  5. Kỷ niệm chương, Huy hiệu;
  6. Bằng khen;
  7. Giấy khen.
  Điều 9
  Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.
  Điều 10
  1. Căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua:
  A) Phong trào thi đua;
  B) Đăng ký tham gia thi đua;
  C) Thành tích thi đua;
  D) Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua.
  2. Căn cứ xét khen thưởng:
  A) Tiêu chuẩn khen thưởng;
  B) Phạm vi, mức độ ảnh hưởng của thành tích;
  C) Trách nhiệm và hoàn cảnh cụ thể lập được thành tích.
  Điều 11
  Nhà nước bảo đảm mọi quyền lợi về tinh thần và vật chất của cá nhân, tập thể được khen thưởng theo quy định của pháp luật.
  Nhà nước dành ngân sách thích đáng cho công tác thi đua, khen thưởng; khuyến khích mọi cá nhân, tập thể người Việt Nam và nước ngoài tham gia đóng góp vào Quỹ thi đua, khen thưởng của Nhà nước.
  Điều 12
  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:
  1. Tuyên truyền, động viên các thành viên của mình và tham gia với các cơ quan chức năng tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng;
  2. Tổ chức hoặc phối hợp với cơ quan nhà nước tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua;
  3. Giám sát việc thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng.
  Điều 13
  Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, cổ động phong trào thi đua, khen thưởng.
  Điều 14
  Nghiêm cấm các hành vi sau đây:
  1. Tổ chức thi đua, khen thưởng trái với chính sách, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng thi đua, khen thưởng để vụ lợi;
  2. Cản trở hoặc ép buộc tham gia các phong trào thi đua;
  3. Kê khai gian dối, làm giả hồ sơ, xác nhận, đề nghị sai trong thi đua, khen thưởng;
  4. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để đề nghị, quyết định khen thưởng trái pháp luật;
  5. Lãng phí tài sản của Nhà nước, của tập thể trong thi đua, khen thưởng.
   
  CHƯƠNG II TỔ CHỨC THI ĐUA, DANH HIỆU VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA
   
  Điều 15
  1. Hình thức tổ chức thi đua gồm:
  A) Thi đua thường xuyên;
  B) Thi đua theo đợt.
  2. Phạm vi thi đua gồm:
  A) Toàn quốc;
  B) Bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và cơ sở.
  Điều 16
  Nội dung tổ chức phong trào thi đua gồm:
  1. Xác định mục tiêu, phạm vi, đối tượng và nội dung thi đua;
  2. Xác định chỉ tiêu, khẩu hiệu và thời hạn thi đua;
  3. Xác định biện pháp tổ chức phong trào thi đua;
  4. Phát động, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua;
  5. Sơ kết, tổng kết và khen thưởng thi đua.
  Điều 17
  Cơ quan, tổ chức, đơn vị phát động phong trào thi đua có trách nhiệm:
  1. Tổ chức phong trào thi đua gắn với lao động, sản xuất, học tập, công tác và chiến đấu;
  2. Tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm động viên, khích lệ mọi người tự giác, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, học tập, công tác, chiến đấu, cần kiệm, sáng tạo, cống hiến sức lực, trí tuệ phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
  3. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, sơ kết, tổng kết công tác thi đua;
  4. Phát hiện, tuyên truyền, phổ biến để học tập và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến;
  5. Thực hiện tốt chính sách khen thưởng nhằm động viên mọi người tích cực thi đua lao động, sản xuất, học tập, công tác và chiến đấu.
   Điều 18
  1. Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ phát động, chỉ đạo phong trào thi đua trong phạm vi cả nước.
  2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo ban, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương phát động, chỉ đạo phong trào thi đua trong ngành và lĩnh vực do mình phụ trách.
  3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp phát động, chỉ đạo phong trào thi đua trong phạm vi địa phương.
  4. Lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị phát động, chỉ đạo phong trào thi đua trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị.
  Điều 19
  Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng có trách nhiệm:
  1. Tham mưu, đề xuất chủ trương trong công tác thi đua;
  2. Xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua;
  3. Hướng dẫn tổ chức thi đua và kiểm tra thực hiện;
  4. Tham mưu việc sơ kết, tổng kết, đề xuất khen thưởng và kiến nghị đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.
  Điều 20
  1. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân gồm:
  A) “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”;
  B) Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;
  C) “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;
  D) “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.
  2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể gồm:
  A) “Cờ thi đua của Chính phủ”;
  B) Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;
  C) “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”;
  D) “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”;
  Đ) Danh hiệu thi đua đối với thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương là thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hoá.
  3. Danh hiệu thi đua đối với hộ gia đình là “Gia đình văn hoá”.
  4. Các danh hiệu thi đua được xét tặng hàng năm hoặc theo đợt.
   Điều 21
  Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có hai lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.
  Điều 22
  Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có ba lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.
  Điều 23
  Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
  1. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”;
  2. Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động.
  Điều 24
  1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức, công nhân, viên chức đạt các tiêu chuẩn sau:
  A) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;
  B) Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua;
  C) Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ;
  D) Có đạo đức, lối sống lành mạnh.
  2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, chiến sĩ Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, chiến sĩ Công an nhân dân đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này được xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”.
  3. Người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có đạo đức, lối sống lành mạnh, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua sản xuất, hoạt động xã hội và lao động có năng suất cao thì được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
  Điều 25
  “Cờ thi đua của Chính phủ” được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
  1. Có thành tích, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong toàn quốc;
  2. Có nhân tố mới, mô hình mới tiêu biểu cho cả nước học tập;
  3. Nội bộ đoàn kết, đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.
  Điều 26
  Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được xét tặng cho tập thể thuộc bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt các tiêu chuẩn sau:
  1. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc của cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;
  2. Có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác thuộc bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương học tập;
  3. Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chốn
   
  Gửi ý kiến

  XEM TRUYỆN CƯỜI

  Xem truyện cười

  LỜI CẢM ƠN

  Cảm ơn Quý thầy cô đã ghé thăm Website của Trương Quốc Tấn - Quảng Hòa - Thị xã Ba Đồn - tỉnh Quảng Bình